Croatian English dictionary

User will be satisfied with this Croatian - English dictionary because: - It has the largest vocabulary - Deta...

Free

Store review

User will be satisfied with this Croatian - English dictionary because:
- It has the largest vocabulary
- Detail description for each word and a lot of samples
- Simple UI & high performance make you feel easy when using
* Full support pronunciation for both English and Croatian will help you so much in study these languages.
(This application can run in offline mode but need the internet connection for the pronunciation and web browser functions.)

Korisnik će biti zadovoljan s ovim Hrvatski - Engleski rječnik, jer:
- To je najveći vokabular
- Detaljan opis za svaku riječ i puno uzoraka
- Jednostavno User interface i visoke performanse čine da se osjećate lako kada koristite
* Punu potporu izgovor za hrvatskom i engleskom jeziku pomoći će vam toliko u studiju ti jezici.
(Ovaj program se može izvoditi u offline modu, ali treba internet vezu za izgovor i web preglednika funkcija.)

Store rating

4

out of

7 reviews

Size

232.7 MB

Last update

Aug. 3, 2019

Read more