ภาษาอาเซียน ออนไลด์

รวมพื้นฐานการสนทนาสำหรับภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic...

Free

Store review

รวมพื้นฐานการสนทนาสำหรับภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ประเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิ้นส์ ไทย และ สิงคโปร์ สำหรับการสนทนาเบื้องต้น และเป็นแบบเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้

โดยในแอพนี้จะมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นการศึกษา และส่วนที่เป็นเกมทดสอบ

ซึ่งให้หน้าจอทดสอบจะสามารถกดเพื่อดูข้อมูลที่สัมพันธ์กันได้ เพื่อเน้นการจำได้ด้วยการใช้บ่อยๆ มากกว่าการท่องจำเพียงรวดเดียวทั่วหมดแล้วค่อยมาทำการทดสอบ ทำให้ไม่ต้องสนใจกับการจำมาก และสนุกเพลินไปกับการทดสอบได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลเป็นแบบออนไลน์ต้องเขื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดาวโหลดข้อมูลก่อนจากนั้นสามาถใช้ง่ายโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์นเน็ตได้ จะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ

หากมีคำศัพท์ที่ต้องการเพิ่มสามารถส่งได้ทางแอพโดยหลังจากการตรวจสอบแล้วจะปรับปรุงข้อมูลคำศัพท์นั้นให้ใช้งานได้

Store rating

4

out of

692 reviews

Size

702.0 KB

Last update

March 18, 2016

Read more