حسابیار ژوبین

حسابدار شخصي با امكانات فوق العاده ثبت درآمدها و هزينه ها تعريف انواع حساب هاي بانكي و ... مديريت حساب بد...

Free

Store review

حسابدار شخصي با امكانات فوق العاده

ثبت درآمدها و هزينه ها
تعريف انواع حساب هاي بانكي و ...
مديريت حساب بدهكاران و بستانكاران
مديريت هزينه سوخت اتومبيل
نرخ طلا سكه ارز
اطلاعات شعب بانكهاي بزرگ
گزارش درآمد و مخارج، سوخت، گردش حساب، حسابداري پيشرفته
ثبت خريد نسيه و ...
امكان مديريت عناوين حسابها ( كل و تفصيلي)
رابط كاربري جذاب

Store rating

4

out of

167 reviews

Last update

Feb. 8, 2016

Read more