Xem bói ngũ hành

Ứng dụng xem bói tử vi theo ngũ hành, cung mệnh và tuổi. Được dựa trên nhiều nguồn tài liệu và kinh nghiệm d...

Free

Store review

Ứng dụng xem bói tử vi theo ngũ hành, cung mệnh và tuổi.
Được dựa trên nhiều nguồn tài liệu và kinh nghiệm dân gian.

Các chức năng:
- Xem bảng tuổi, cung, mệnh theo các năm.
- Tra cứu tuổi, cung, mệnh, xung khắc hệ, hướng ...
- So sánh can, chi, cung, mệnh của hai người.
- Các thông tin bên lề về ngũ hành, cung mệnh, tình duyên.

Last update

June 16, 2018

Read more