Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

JamiiForums

Ukiwa na App ya JamiiForums unaweza kutumia mtandao wa JamiiForums.com kwa urahisi zaidi katika kifaa chako (S...

Free

Store review

Ukiwa na App ya JamiiForums unaweza kutumia mtandao wa JamiiForums.com kwa urahisi zaidi katika kifaa chako (Simu au Tablet).

- Utaweza kuwasiliana na wadau kwa faragha (PM)
- Utaweza kusoma kwa urahisi zaidi mijadala mipya
- Utaweza kusoma mijadala yote kwa urahisi na hata kuchangia kwa haraka
- Utaweza ku-LIKE maoni ya wadau
- Utaweza kupakia (Upload) picha, sauti, video n.k kwa urahisi na mengine mengi

Store rating

4

out of

7865 reviews

Last update

Dec. 19, 2019

Read more