Freapp results for แบบฝึกหัด ภาษา ไทย ป 1 - 69 results in our Apps Database
 1. ...ภาษา ไทย็นอังกฤษ มีเสียงพูด 2 in 1ภาษาครั้งเดียว ได้ทั้ง Google translate และ Bing translate (Microsoft) แอพแภาษา รองรับแลเ็นคำ หรือแลเ็นระโยค และมีเสียงพูดสำหรับฝึกออกเสียง แอพแลภาษ...
 2. ...รับขนาดและตำแหน่งของข้อความตามต้องการ" ใส่ข้อความคอมเม้น เขียนคำลงบนภาพ ใส่อักษรใส่คำพูด แต่งรูลงบนรูภาพ พิมพ์บนรู ใส่อักษรภาษาไทย อังกฤษ อื่นๆ ลงบนรูง่ายๆ แบบอักษรไทยน่ารักๆ เลี่ยนได้ เลื...
 3. ...ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เริ่มด้วยสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ และ อู และพยัญชนะเบื้องต้นจำนวน 8 ตัว สำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจฝึกอ่านภาษาไทยครับ...
 4. ...็น แอพแภาษาที่ใช้ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา แอพแภาษานี้ เ็นการแลมาจาก กูเกิ้ลแภาษา ระกอบได้วย - การแภาษาอังกฤษเ็นไทยภาษาไทย็นอังกฤษ แภาษาจีน ภาษาญีุ่่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ...
 5. ...ภาษา ไทย็นอังกฤษ และ อังกฤษเ็นไทย ใช้ง่ายและดวก ด้วยรูแบบดีไซน์ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ความสามารถแอภาษา ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - รองรับการแลเ็นคำ - รองรับการแ...
 6. + Learning consonants, vowels and blending consonants with vowels + Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade + Listening to the pronunciation of each word by tapping on the word This applica...
 7. ...ระกอบ พร้อมเสียงอ่าน **** === บทที่ 1 -12 === แบบฝึกเรียนภาษาไทยนำมาจาก แบบเรียนภาษาไทยระดับระถมศึกษา ชั้นระถมีที่ 1 ตามหลักสูตรระถมศึกษา 2521 ซึ่งเ็นหลักสูตรรุ่นเก่า แต่ก็ยังมีระโยชน์มากมายส...
 8. ...็นคำ 10. คำยาก 11. มานีมานะ ** โรแกรมใช้งานผ่าน Internet และควรเล่นผ่าน WIFI เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ไม่สะดุด ** คำค้น: ภาษาไทย, ภาษาไทย .1, ระถม, อ่านภาษาไทย, ฝึกอ่าน, ภาษาพาที, ใบโบกใบบัว, มาน...
 9. ...็นภาษาไทย *** เรียนรู้เกี่ยวกับระชาคมอาเซียน ระกอบด้วย 1. ระวัติความเ็นมา 2. ระเทศสมาชิกอาเซียน 3. ภาษาของระเทศสมาชิก การนับเลข การทักทายภาษาอาเซียน 4. อาหารระจำชาติสมาชิกอาเซียน 5. ดอกไ...
 10. ...ยังบทเรียนถัดไ ภาษาอังกฤษ 1 - เรียนภาษาอังกฤษ a b c ฟรี ภาษาอังกฤษ 2 - เรียนภาษาอังกฤษ คุณได้เรียนวิธีที่ถูกต้องในการอ่านภาษาอังกฤษไแล้วและตอนนี้คุณสามารถอ่านคำง่ายๆได้แล้ว ภาษาอังกฤษ 3 - บทเรี...
 11. ...ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะสอนคนไทยคือ การอ่านและพูดภาษาอังกฤษ ถ้าคุณต้องการระสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทางการใช้ แอพพลิเคชั่นนี้เ็นภาษาไทยทั้งหมด ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากครูที่มีระสบการณ์ใ...
 12. ...ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะสอนคนไทยคือ ทักษะการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ ถ้าคุณต้องการระสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทางการใช้ แอพลิเคชั่นนี้เ็นภาษาไทยทั้งหมด ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากครูที่มีระสบกา...
 13. ...ภาษาอังกฤษ บทที่ 8 ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเกี่ยวกับ สุนัขสองตัว ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยบทที่ 8 - ที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจำเ็นเมื่อคุณพูดคุยเกี่ยวกับมากกว่า 1(พหูพจน์) บ...
 14. ...ฏิบัติการ Android Ver.2.3.3 ขึ้นไ 6. ขนาดหน้าจอที่แนะนำ มือถือขนาด 4 นิ้วขึ้นไ/แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้วขึ้นไ วิธีการลงทะเบียนใช้งาน 1. ในการลงทะเบียนจำเ็นต้องเชื่อมต่อ Internet 2. เิด Application...
 15. ...ภาษาไทย 4 เรียนอ่าน แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้การอ่านภาษาไทยและคุณจะได้เรียนรู้การระสมคำในภาษาไทย็นการเอาตัวพยัญชนะมาระสมกับตัวสระจะออกมาเ็นคำคำเดียวกัน This application will teach you ...