Download for FREE


Freapp results for แบบฝึกหัด ภาษา ไทย ป 1 - 98 results in our Apps Database
 1. ...ภาษา ไทย็นอังกฤษ มีเสียงพูด 2 in 1ภาษาครั้งเดียว ได้ทั้ง Google translate และ Bing translate (Microsoft) แอพแภาษา รองรับแลเ็นคำ หรือแลเ็นระโยค และมีเสียงพูดสำหรับฝึกออกเสียง แอพแลภาษ...
 2. CM Thai Dict is the fast Thai - English dictionary & English - Thai dictionary provides the easy, fun and fast way for learning english language. Our Thai fast dict. app helps you translate and le...
 3. ...ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เริ่มด้วยสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ และ อู และพยัญชนะเบื้องต้นจำนวน 8 ตัว สำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจฝึกอ่านภาษาไทยครับ...
 4. ...็น แอพแภาษาที่ใช้ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา แอพแภาษานี้ เ็นการแลมาจาก กูเกิ้ลแภาษา ระกอบได้วย - การแภาษาอังกฤษเ็นไทยภาษาไทย็นอังกฤษ แภาษาจีน ภาษาญีุ่่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ...
 5. ...ภาษาเกาหลีได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ระบบแลจาก กูเกิล ให้ทำ มีความแม่นยำ รวดเร็ว มีการรับรุงคำศัพท์ตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถที่จะแภาษาไทย็นเกาหลี หรือ เกาหลีเ็นไทย ได้ง่ายๆ เพียงลายนิ้ว แอภาษา...
 6. ...ภาษา อังกฤษเ็นไทย และ แไทย็นอังกฤษ รวมทั้งสามารถแลได้อีกมากมายหลายภาษา ไม่ว่าจะเ็น แภาษาไทย - เกาหลี หรือ ภาษาไทย - ญีุ่่น ตัวแอพพลิเคชั่นยังมีดิกชันนารี เพื่อแลคำศัพท์อีกด้วย English t...
 7. ...็นภาษาไทย *** เรียนรู้เกี่ยวกับระชาคมอาเซียน ระกอบด้วย 1. ระวัติความเ็นมา 2. ระเทศสมาชิกอาเซียน 3. ภาษาของระเทศสมาชิก การนับเลข การทักทายภาษาอาเซียน 4. อาหารระจำชาติสมาชิกอาเซียน 5. ดอกไ...
 8. ...็นคำ 10. คำยาก 11. มานีมานะ ** โรแกรมใช้งานผ่าน Internet และควรเล่นผ่าน WIFI เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ไม่สะดุด ** คำค้น: ภาษาไทย, ภาษาไทย .1, ระถม, อ่านภาษาไทย, ฝึกอ่าน, ภาษาพาที, ใบโบกใบบัว, มาน...
 9. + Learning consonants, vowels and blending consonants with vowels + Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade + Listening to the pronunciation of each word by tapping on the word This applica...
 10. ...ระกอบ พร้อมเสียงอ่าน **** === บทที่ 1 -12 === แบบฝึกเรียนภาษาไทยนำมาจาก แบบเรียนภาษาไทยระดับระถมศึกษา ชั้นระถมีที่ 1 ตามหลักสูตรระถมศึกษา 2521 ซึ่งเ็นหลักสูตรรุ่นเก่า แต่ก็ยังมีระโยชน์มากมายส...
 11. ...ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะสอนคนไทยคือ ทักษะการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ ถ้าคุณต้องการระสบความสำเร็จ ซึ่งแนวทางการใช้ แอพลิเคชั่นนี้เ็นภาษาไทยทั้งหมด ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากครูที่มีระสบกา...
 12. ...ภาษาอังกฤษ บทที่ 8 ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเกี่ยวกับ สุนัขสองตัว ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยบทที่ 8 - ที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจำเ็นเมื่อคุณพูดคุยเกี่ยวกับมากกว่า 1(พหูพจน์) บ...
 13. ...ยังบทเรียนถัดไ ภาษาอังกฤษ 1 - เรียนภาษาอังกฤษ a b c ฟรี ภาษาอังกฤษ 2 - เรียนภาษาอังกฤษ คุณได้เรียนวิธีที่ถูกต้องในการอ่านภาษาอังกฤษไแล้วและตอนนี้คุณสามารถอ่านคำง่ายๆได้แล้ว ภาษาอังกฤษ 3 - บทเรี...
 14. ...ภาษาไทย 4 เรียนอ่าน แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้การอ่านภาษาไทยและคุณจะได้เรียนรู้การระสมคำในภาษาไทย็นการเอาตัวพยัญชนะมาระสมกับตัวสระจะออกมาเ็นคำคำเดียวกัน This application will teach you ...
 15. ...ภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้เลยแต่เดี่ยวนี้พอได้เรียนจากแอพพลิเคชั่นนี้ได้เห็นความเลี่ยนแลงเลยคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คุณคิดขอบคุณคะภาษาอังกษสำหรับคนไทย -รู้จักคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในชีวิตระจำวันมากขึ้...