Freapp results for แบบ ฝึก ทักษะ ภาษา ไทย ป 1 - 29 results in our Apps Database
 1. + Learning consonants, vowels and blending consonants with vowels + Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade + Listening to the pronunciation of each word by tapping on the word This applica...
 2. + Learning final consonants in the word-ending protocols: -ng (แม่กง, mae gong); -n (แม่กน, mae gon); -m (แม่กม, mae gom); -y (แม่เกย, mae geuy); -w (แม่เกอว, mae geuw); -k (แม่กก, mae gok); -t (แม่กด...
 3. + Learning the tone change of high-, mid- and low-class consonants; clusters with leading ‘ho’ (ห นำ, ho nam); and consonant blends + Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade + Listening to th...
 4. ...ฝึกอ่านภาษาไทยขั้นพื้นฐาน เริ่มด้วยสระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ และ อู และพยัญชนะเบื้องต้นจำนวน 8 ตัว สำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจฝึกอ่านภาษาไทยครับ...
 5. ...็นคำ 10. คำยาก 11. มานีมานะ ** โรแกรมใช้งานผ่าน Internet และควรเล่นผ่าน WIFI เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ไม่สะดุด ** คำค้น: ภาษาไทย, ภาษาไทย .1, ระถม, อ่านภาษาไทย, ฝึกอ่าน, ภาษาพาที, ใบโบกใบบัว, มาน...
 6. ...ฏิบัติการ Android Ver.2.3.3 ขึ้นไ 6. ขนาดหน้าจอที่แนะนำ มือถือขนาด 4 นิ้วขึ้นไ/แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้วขึ้นไ วิธีการลงทะเบียนใช้งาน 1. ในการลงทะเบียนจำเ็นต้องเชื่อมต่อ Internet 2. เิด Application...
 7. ...10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 10_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 4_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 3_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 2_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 1_10.flv ไ...
 8. ...ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก (Thai Alphabet), สระไทย และการผันวรรณยุกต์ไทย โดยมีภาพระกอบพร้อม เสียงสำหรับฝึกอ่านภาษาไทย ด้วยภาพและเสียงทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่กดไที่ร...
 9. ...รแกรมฝึกท่อง กขค ตั้งแต่ ก-ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ก ไก่ สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง .1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ *...
 10. ...รแกรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กไทย ระกอบด้วยพื้นฐานภาษาไทย คณิตศาสตร์ สีสัน รูทรงต่างๆ และจะมีเพิ่มเติมอีกมากมายในอนาคต รวมทั้งแบบทดสอบและฝึกทักษะสำหรับลูกน้อยของท่าน เหมาะสำหรับเด็กๆ ระดับอนุบาล
 11. ...ภาษา ไทย็นอังกฤษ มีเสียงพูด 2 in 1ภาษาครั้งเดียว ได้ทั้ง Google translate และ Bing translate (Microsoft) แอพแภาษา รองรับแลเ็นคำ หรือแลเ็นระโยค และมีเสียงพูดสำหรับฝึกออกเสียง แอพแลภาษ...
 12. ...ภาษา ไทย็นอังกฤษ และ อังกฤษเ็นไทย ใช้ง่ายและดวก ด้วยรูแบบดีไซน์ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ความสามารถแอภาษา ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - รองรับการแลเ็นคำ - รองรับการแ...
 13. ...็น แอพแภาษาที่ใช้ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา แอพแภาษานี้ เ็นการแลมาจาก กูเกิ้ลแภาษา ระกอบได้วย - การแภาษาอังกฤษเ็นไทยภาษาไทย็นอังกฤษ แภาษาจีน ภาษาญีุ่่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ...
 14. ...ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจำเ็นเมื่อคุณพูดคุยเกี่ยวกับมากกว่า 1(พหูพจน์) บทเรียนนี้เ็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกการอ่านและการเรียนรู้ทักษะด้านไวยากรณ์ที่จำเ็นสำหรับการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ คุณจะได้...
 15. ...1 -12 === แบบฝึกเรียนภาษาไทยนำมาจาก แบบเรียนภาษาไทยระดับระถมศึกษา ชั้นระถมีที่ 1 ตามหลักสูตรระถมศึกษา 2521 ซึ่งเ็นหลักสูตรรุ่นเก่า แต่ก็ยังมีระโยชน์มากมายสำหรับท่านที่ต้องการสอนให้เด็กฝึกอ่านภา...