Freapp results for แบบ ทดสอบ คณิต ป 6 - 25 results in our Apps Database
 1. ...ระถมศึกษาีที่ 6 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 2. ...แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นระถมศึกษาีที่ 3 กันดีกว่า พร้อมเฉลย โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา แบบฝึกหัดทั้งหมดรวมมากกว่า 200 ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี และทางทีมงานจะคอยอั...
 3. ...ระถมศึกษาีที่ 5 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 4. ...็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย ฝึกคิดเลข เ็นการเรียนเลขผ่านแอพได้อย่างสนุกสนาน โรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ คณิตคิดเร็ว สนุกกับการเรียนรู้ ได้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมส์ โรแกรม คณิต...
 5. ...คณิตพิชิตเงินล้าน เ็นเกมที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ระดับระถม 5-6 เรื่องบทระยุกต์ ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้เรื่อง ...
 6. ทดสอบ ไอคิว เ็นการวัดค่า ไอคิว จากคำถามทั่วไ คิดวิเคราะห์ ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์คำถามนี้เ้นพื้นฐานง่ายๆ ไม่ยาก เล่นสนุกๆ กับการวัดไอคิว เท่านั้น เลือกคำตอบที่คิดว่าถูก...
 7. ...็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ คณิตคิดเร็ว สนุกกับการเรียนรู้ Free Thai Education for training math for kids. โรแกรม คณิตคิดเร็ว 6 ฝึกคณิตคิดเร็วระดั...
 8. คณิตคิดเร็ว .1-.6 มาเล่นเกมคณิตคิดเร็วกันดีกว่า รวมโจทย์คณิต แบบทดสอบวิชาเลข ข้อสอบเลข แบ่งตามระดับชั้นระถม มากกว่า 1000 ข้อ ที่น้องๆ สามารถ ใช้ฝึกฝนให้เก่ง เลขคณิต หรือวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างแน่นอน
 9. ...็นระจำ ทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบ แบบฝึกหัด นี้จะ ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไนะครับ อย่าลืมช่วยโหวตเ็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ รายละเอียดวิชา แบบฝึกหัด ข้อสอบ .4 ...
 10. ...60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 2 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 3 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 4 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 5 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ ช่วงสอง ระดับ านกลาง - ด่าน 6 มีเวลา ...
 11. ...ระกอบได้วยบทเรียน, เนื้อหาทบทวนและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมี 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1) จำนวนนับ 1 ถึง 10 2) จำนวนนับ 11 ถึง 20 3) จำนวนนับ 21 ถึง 100 4) การบวกและลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ...
 12. ...็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ คณิตคิดเร็ว สนุกกับการเรียนรู้ Free Thai Education for training math for kids. โรแกรม คณิตคิดเร็ว อ4 ฝึกคณิตคิดเร็วระดั...
 13. ...็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ คณิตคิดเร็ว สนุกกับการเรียนรู้ Free Thai Education for training math for kids. โรแกรม คณิตคิดเร็ว อ3 ฝึกคณิตคิดเร็วระดั...
 14. ...ระถมศึกษาีที่ 4 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 15. ...็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ คณิตคิดเร็ว สนุกกับการเรียนรู้ Free Thai Education for training math for kids. โรแกรม คณิตคิดเร็ว อ5 ฝึกคณิตคิดเร็วระดั...