Freapp results for แบบ ทดสอบ คณิต ป 6 - 11 results in our Apps Database
 1. ...แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ชั้นระถมศึกษาีที่ 3 กันดีกว่า พร้อมเฉลย โดยจะมีคำถามทั้งหมด 20 ข้อต่อ 1 วิชา แบบฝึกหัดทั้งหมดรวมมากกว่า 200 ข้อ น้องๆ สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี และทางทีมงานจะคอยอั...
 2. คณิตคิดเร็ว .1-.6 มาเล่นเกมคณิตคิดเร็วกันดีกว่า รวมโจทย์คณิต แบบทดสอบวิชาเลข ข้อสอบเลข แบ่งตามระดับชั้นระถม มากกว่า 1000 ข้อ ที่น้องๆ สามารถ ใช้ฝึกฝนให้เก่ง เลขคณิต หรือวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างแน่นอน
 3. ...ระถมศึกษาีที่ 5 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 4. ทดสอบ ไอคิว เ็นการวัดค่า ไอคิว จากคำถามทั่วไ คิดวิเคราะห์ ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์คำถามนี้เ้นพื้นฐานง่ายๆ ไม่ยาก เล่นสนุกๆ กับการวัดไอคิว เท่านั้น เลือกคำตอบที่คิดว่าถูก...
 5. ...ระถมศึกษาีที่ 4 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 6. ...็นระจำ ทางเราหวังว่า แอพแบบทดสอบ แบบฝึกหัด นี้จะ ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนการเรียนรู้ ได้สนุก ได้ความรู้กันต่อไนะครับ อย่าลืมช่วยโหวตเ็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ รายละเอียดวิชา แบบฝึกหัด ข้อสอบ .4 ...
 7. ...60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 2 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 3 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 4 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ - ด่าน 5 มีเวลา 60 วินาที 10 ข้อ ช่วงสอง ระดับ านกลาง - ด่าน 6 มีเวลา ...
 8. ...ระกอบได้วยบทเรียน, เนื้อหาทบทวนและแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมี 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1) จำนวนนับ 1 ถึง 10 2) จำนวนนับ 11 ถึง 20 3) จำนวนนับ 21 ถึง 100 4) การบวกและลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ...
 9. + Learning consonants, vowels and blending consonants with vowels + Perfect for pre-kindergarten to fourth-grade + Listening to the pronunciation of each word by tapping on the word This appli...
 10. ...ระถมศึกษาีที่ 1 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานและเทคโนโลย...
 11. คณิตศาสตร์ เ็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ ในการนำไใช้ในชีวิตระจำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไ แอพนี้จะช่วยเตรียมพื้นฐานให้น้องๆ เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ระดับระถม 1 จนถึงระถม 4 เนื้อหาระกอบด้...