How we use cookies: This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience and to deliver advertising messages and offers on the website that are relevant to you. To read more about the cookies we use and to change your settings see our cookies policy

Freapp results for เพลง ก เอ๋ย กอ ไก่ - 17 results in our Apps Database
 1. เพลง ไก่ - เพลง ไก่ เด็ สำหรับเรียนรู้ภาษาไทย ไว้ฝึความรู้ ารท่องจำและสะดภาษาไทย มีเพลงร้องตาม มีเสียง มีภาพให้ดูให้ฟังง่าย ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นนี้รวมเพลงสำหรับเด็ ไม่ว่าจะเป็น เด็ทารเด็อ...
 2. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพ...
 3. เพลง ไก่ นี้จะช่วยให้เด็มีทัษะในารจดจำ,ารได้ยิน และออเสียงตามตั้งแต่ยังเล็ และจะช่วยให้เด็หัดที่จะเริ่มท่องจำได้ด้วยความสนุสนาน เพราะดนตรีและเสียงเพลงจะทำให้เด็ได้เรียนรู้ในารเริ่มใช้ภาษาไ...
 4. ...ัน อีทั้งยังช่วยเสริมพัฒนาาร ด้านารเรียนรู้ต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่นนี้ ประอบไปด้วยเพลง ดังนี้ * เพลงแม่ไก่ใจดี * เพลงช้าง * เพลงเด็ฉลาด * เพลง.ไก่ แบบดั้งเดิม * เพลงนับเลข และอื่น ๆ อีมา...
 5. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai
 6. ...เพลงเด็ เพลงอนุบาลได้ทุที่ ทุเวลา ภายในแอพพลิเคชั่นประอบไปด้วยเพลงดังนี้ * เพลงอนุบาล * เพลงแม่ไก่ใจดี * เพลงเด็ฉลาด * เพลงสัตว์น่ารั A-Z * เพลงช้าง ช้าง * เพลง .ไก่ * เพลง ABC * เพ...
 7. ...เพลงบ * เพลงแม่ไก่ใจดี * เพลงลูปูเพลงเด็ 7 วัน 7 สี * เพลงเด็ฉลาด * เพลงสัตว์น่ารั A-Z * เพลงเด็ ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย * เพลงช้าง * เพลง .ไก่ ตื่นออไข่แต่เช้า * เพลงับเขียด * เ...
 8. ...เพลงเด็ จา youtube ช่องต่างๆ - เพลงช้าง - ขค .ไก่ - ฮ.นฮู - นขุนทอง - ABC และเพลงอื่นๆอีมามาย ต้องเปิดฟังชั่น screen rotation ถึงจะดูแบบแนวนอนได้นะครับ ***** app นี้ เรารวบรวม Channel ...
 9. ...ารที่จะเรียนอ่าน ่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย คุณต้องเรียนรู้ – ฮ และฝึท่องตั้งแต่ เอย ไก่ ง่ายๆสำหรับเด็เล็ จนไปถึงเด็ ป. 1 หรือ ชาวต่างชาติที่สนใจจะเรียนภาษาไทยต้องเริ่มต้นรู้จั...
 10. ....ไก่ korkai สระไทย vowel ไก่ ขค เด็่งไทย มีเสียงอ่าน .เอ๋ย .ไก่ เหมาะสำหรับเด็ หรือคนที่ต้องารหัดเขียน และอ่านออเสียงอัษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออเป็น 3 หมวดคือ หัดเขียนอัษรไทย ท...
 11. ...ารเรียนารสอน สำหรับเด็ พัฒนาารเด็ ภาษาไทย ฝึอ่านออเสียงพยัญชนะ .ไก่ - ฮ.นฮุ (Thai Alphabet), สระไทย และารผันวรรณยุต์ไทย โดยมีภาพประอบพร้อม เสียงสำหรับฝึอ่านภาษาไทย ด้วยภาพและเสียงทำให้ง่...
 12. ...ับารเรียนรู้ ตัวอัษร ไก่ - ฮ นฮู ที่ไม่น่าเบื่ออีต่อไป สนุับารเล่นเมส์จับคู่ เพื่อจับคู่ ไก่ เพื่อารศึษา เหมาะสำหรับเด็ปฐมวัย เด็่อนวัยเรียน ให้ารเรียนสนุและฉลาด เด็คืออนาค...
 13. ....ไก่ Thai Alphabet เหมาะสำหรับ ส่งเสริมทัษะให้เด็ ในารจดจำอัษร พยัญชนะไทย .ไก่ ถึง ฮ. นฮู และผู้ที่สนใจ AFL's surfing Chicken Thai Alphabet. Ideal for children to promote To recognize l...
 14. ...ารเด็ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ในารแยแยะลัษณะตัวอัษรไทยแต่ละตัว โดยเมจะโชว์ตัวอัษรไทยที่มีารเขียนคล้ายันขึ้นมาเพื่อให้เด็เลือและมีารให้คะแนนเพื่อส่งเสริมให้เด็มีำลังใจในารหัดจำตัวอัษรแต่ละตั...
 15. ...้ฝันร้าย ให้ลายเป็นดี ซึ้งมีให้ทำนายมาว่า 600 รายาร 2.ดูดวงประจำ"เดือน"ตามราศี 3.ดูดวงประจำ"ปี"ตามราศี แอพแนะนำ ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC หัดเขียน .ไก่ ไก่ -ฮ k...
 1. From the makers of Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga & Farm Heroes Saga comes Bubble Witch 2 Saga! It's Bubble Bouncing Magic Stella and her cats need your help to fend off the dark spirits that ...

 2. Solo Launcher is the fastest Android launcher in the world. It is a smooth, clean and easily customizable home launcher application that allows you to build a personalized homescreen experience. Download Solo Launcher and enjoy [5000+ awesome ...

 3. Battle of Zombies is an exciting mixture of strategy and dynamic battles. Create a powerful zombie army. Produce sets of super-secret weapon and join clans. Attack enemies and deprive them of trophies and resources. Download Battle of ...

 4. BECOME THE MASTER OF THE ARENA ! Choose your 5 heroes team among more than 120 different heroes ! Throw your battle dices to trigger their abilities and destroy your opponents. Obtain new heroes, make them evolve ...

 5. Get ready for BATTLE and experience Empire: Four Kingdoms now for FREE! Play the award-winning MIDDLE-AGES STRATEGY GAME and compete with MILLIONS of other players! Play Empire: Four Kingdoms now and discover remote countries and continents. Rule ...

 6. Amazon Local offers customers awesome deals so they can enjoy deep discounts not only from local businesses, but also from national chains and online merchants. We deliver savings of up to 75% on restaurants, spas, events, travel ...

 7. Be free and choose your destiny in Wild City, the city of vice where you can become a world tycoon, a mafia godfather, the new Scarface or anything else you want to be! Wild City is an ...