Download for FREE


Freapp results for ศัพท์ ภาษา อังกฤษ - 92 results in our Apps Database
 1. ...ภาษานี้ เป็นการแปลมาจาก กูเกิ้ลแปลภาษา ประกอบไปด้วย - การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซียหรือภาษาอาเซียน และ ภาษาอื่นๆ - สามารถอ...
 2. ศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสาขา อาชีพต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ทำให้ค้นหาได้ง่าย Term career in English. Vocabulary about different professions. Sort by Alphabeti...
 3. ...ภาษาต่างๆ ทั้งภาพประกอบ และ การออกเสียง เป็นไปอย่างธรรมชาติ จดจำได้ง่าย ให้บุตรหลานของท่านสามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ และ ออกเสียงได้ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา ได้ง่ายๆ ฟรี ไม่ต้องใช้ wifi ...
 4. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้นอกบ้าน แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของคำศัพท์ที่ใช้นอกบ้านและรอบๆเมือง คำศัพท์ทุกคำจะได้ยินเสียงเจ้าของภาษาโดยตรงจากลำโพงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คำศัพท...
 5. ...ภาษาอังกฤษเหล่านี้ในการเรียนไวยากรณ์ต่อไป นี่คือบทเรียนบทที่ 12 ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้โปรดกลับไปเรียนรู้บทที่ 1 – 6 ก่อน ที่จะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอัง...
 6. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ล่ะคำจากคำแแปลภาษาไทย คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่คำศัพท์ง่ายๆ - ถึงระดับยาง และเข้าใจการเขียนให้ถูกต้องได้อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาษาอังกฤษอีกด้วย แม้ต...
 7. ...ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เป็นเกมส์ ฝึกสมอง สุดมัน ผู้ใหญ่เล่นได้ เด็กเล่นดี ได้ความรู้ด้วย แนวเกมส์ - จะมีรูป แล้วให้พิมพ์คำศัพท์ลงไป เมื่อตอบถูกจะมีการแปลความหมายด้วย - มีตัวช่วยด้วยนะ Challenge Engli...
 8. ...ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คำถามทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คำบริการอาหารภาษาอังกฤษ โชคดี Good luck อาจารย์ Ajarn เรียนภาษาอังกฤษฟรี อ่านภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ
 9. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่ิอฝึกฝนตนเองให้จดจำภาษาอังกฤษให้แม่นยำและพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น โดยแอพนี้มีคำศัพท์รวมทั้งสิ้นมากกว่า 4000+ คำศัพท์ โดยแบ่งออกเป็น Normal มี 3500+ คำ กับ hard 700+ คำ โดยมีการเก็บสถ...
 10. ...ภาษาอังกฤษ Test part 7_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 6_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 9_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 8_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 10_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤ...
 11. ...ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทายคำศัทพ์จากภาพที่แสดงในเกมส์ แล้วคลิกตอบที่คำตอบให้ถูกต้องภายในเวลาอันรวดเร็ว เวลาเพิ่ม เวลาจะเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆ ตอบได้เร็วจะได้คะแนนมากกว่า ผู้เล่น...
 12. ...ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ มีเสียงพูด 2 in 1 แปลภาษาครั้งเดียว ได้ทั้ง Google translate และ Bing translate (Microsoft) แอพแปลภาษา รองรับแปลเป็นคำ หรือแปลเป็นประโยค และมีเสียงพูดสำหรับฝึกออกเสียง แอพแปลภาษา ...
 13. ...ศัพท์ให้ถูกต้อง เพียงแค่ฟังและพูดตาม หรือไว้เปิดฟังเวลาว่าง ๆ ก็ได้ มีคำศัพท์พื้นฐานกว่า 4000 คำ Pronunciation practice, vocabulary correctly. Just listen and speak Or to turn in his spare time. A ...
 14. ...ภาษาอังกฤษง่าย ๆ เรียนคำศัพท์ฉับไว จำได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องนั่งเปิดพจนานุกรม เรียนรู้คำศัพท์จำนวนมากในเวลาอันสั้น แอพนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้น บรรจุคำศัพท์ไว้กว่า 5000 คำ Studied t...
 15. ...ภาษาอังกฤษ ในชุด ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยในชุดนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ a-z (English Alphabet) พร้อมภาษามือ (sign language) นับตัวเลข 1-10 และ คำศัพท์พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ใช้งานง่าย สามารถกด...