Freapp results for ศัพท์ ภาษา อังกฤษ - 100 results in our Apps Database
 1. ...ภาษานี้ เป็นการแปลมาจาก กูเกิ้ลแปลภาษา ประกอบไปด้วย - การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซียหรือภาษาอาเซียน และ ภาษาอื่นๆ - สามารถอ...
 2. ...ภาษาต่างๆ ทั้งภาพประกอบ และ การออกเสียง เป็นไปอย่างธรรมชาติ จดจำได้ง่าย ให้บุตรหลานของท่านสามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดผลไม้ และ ออกเสียงได้ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา ได้ง่ายๆ ฟรี ไม่ต้องใช้ wifi
 3. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้นอกบ้าน แอพพลิเคชั่นนี้จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของคำศัพท์ที่ใช้นอกบ้านและรอบๆเมือง คำศัพท์ทุกคำจะได้ยินเสียงเจ้าของภาษาโดยตรงจากลำโพงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คำศัพท...
 4. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ล่ะคำจากคำแแปลภาษาไทย คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่คำศัพท์ง่ายๆ - ถึงระดับยาง และเข้าใจการเขียนให้ถูกต้องได้อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาษาอังกฤษอีกด้วย แม้ต...
 5. ศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสาขา อาชีพต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ทำให้ค้นหาได้ง่าย
 6. ...ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เป็นเกมส์ ฝึกสมอง สุดมัน ผู้ใหญ่เล่นได้ เด็กเล่นดี ได้ความรู้ด้วย แนวเกมส์ - จะมีรูป แล้วให้พิมพ์คำศัพท์ลงไป เมื่อตอบถูกจะมีการแปลความหมายด้วย - มีตัวช่วยด้วยนะ
 7. ...ภาษาอังกฤษเหล่านี้ในการเรียนไวยากรณ์ต่อไป นี่คือบทเรียนบทที่ 12 ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้โปรดกลับไปเรียนรู้บทที่ 1 – 6 ก่อน ที่จะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอัง...
 8. ...ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คำถามทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย คำบริการอาหารภาษาอังกฤษ โชคดี Good luck อาจารย์ Ajarn เรียนภาษาอังกฤษฟรี อ่านภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ
 9. ...ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่ิอฝึกฝนตนเองให้จดจำภาษาอังกฤษให้แม่นยำและพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น โดยแอพนี้มีคำศัพท์รวมทั้งสิ้นมากกว่า 4000+ คำศัพท์ โดยแบ่งออกเป็น Normal มี 3500+ คำ กับ hard 700+ คำ โดยมีการเก็บสถ...
 10. ...ภาษาอังกฤษ Test part 7_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 6_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 9_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 8_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test part 10_10.flv ไวยกรณ์ภาษาอังกฤ...
 11. ...ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทายคำศัทพ์จากภาพที่แสดงในเกมส์ แล้วคลิกตอบที่คำตอบให้ถูกต้องภายในเวลาอันรวดเร็ว เวลาเพิ่ม เวลาจะเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆ ตอบได้เร็วจะได้คะแนนมากกว่า ผู้เล่น...
 12. ...ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ มีเสียงพูด 2 in 1 แปลภาษาครั้งเดียว ได้ทั้ง Google translate และ Bing translate (Microsoft) แอพแปลภาษา รองรับแปลเป็นคำ หรือแปลเป็นประโยค และมีเสียงพูดสำหรับฝึกออกเสียง แอพแปลภาษา ...
 13. ...ศัพท์ให้ถูกต้อง เพียงแค่ฟังและพูดตาม หรือไว้เปิดฟังเวลาว่าง ๆ ก็ได้ มีคำศัพท์พื้นฐานกว่า 4000 คำ
 14. ...ศัพท์ อังกฤษ 1000+ แอพนี้เป็นแอพทายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้ทุกท่าน เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากจำคำศัพท์อังกฤษ ได้มากขึ้นนั่นเอง โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ a-z มีคำศัพท์เบื้องต้นที่จำเป็นในชี...
 15. ...ภาษา ไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย ใช้ง่ายและดวก ด้วยรูปแบบดีไซน์ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ความสามารถแอปแปลภาษา ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - รองรับการแปลเป็นคำ - รองรับการแปลทั...