Freapp results for ศัพท์ ภาษา อังกฤษ - 19 results in our Apps Database
 1. ...ภาษาอาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ ภาษาลาว แยกออกเป็นหมวดหมู่ให้เลือก...
 2. ศัพท์วัยรุ่นเป็นสีสีนในชีวิตของวัยรุ่น สำหรับคุยเล่นกันกับเพื่อนๆ เพื่อความสนุกสนานทำให้ไม่เครียด ประกอบด้วย - ศัพท์วัยรุ่นทั่วไป - ศัพท์เด็กแนว - ศัพท์กระเทย - ศัพท์คุณหนู - ศัพท์บ้านๆ ปล. ควร...
 3. ...ภาษาอาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ ...
 4. ...ภาษาอังกฤษ ปอ4 ท่องจำคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษา 4 มีภาพการ์ตูนน่ารักประกอบและเสียงอ่านทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำ ฝึกอ่านออกเสียงและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้อย่างสนุกสนาน
 5. ...ศัพท์ที่ต้องการเพิ่มสามารถส่งได้ทางแอพโดยหลังจากการตรวจสอบแล้วจะปรับปรุงข้อมูลคำศัพท์นั้นให้ใช้งานได้
 6. ...ภาษาอังกฤษ ในชุด ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยในชุดนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ a-z (English Alphabet) พร้อมภาษามือ (sign language) นับตัวเลข 1-10 และ คำศัพท์พื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ใช้งานง่าย สามารถกด...
 7. ...ภาษาไทย, ภาษาไทย ป.1, ประถม, อ่านภาษาไทย, ฝึกอ่าน, ภาษาพาที, ใบโบกใบบัว, มานี มานะ หมายเหตุ: วิดีโอที่คัดมาทั้งหมดเป็นวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บน Youtube อยู่แล้วผู้พัฒนาทำหน้าที่แค่คัดและเรียบเรียง หากเจ...
 8. ศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสาขา อาชีพต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ทำให้ค้นหาได้ง่าย
 9. ...ภาษาจีน เรียนภาษาจีนจำเป็นต้องเรียน Pinyin ก่อน เพื่อจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และในปัจจุบัน ใช้ Pinyin ในการพิมพ์ภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ Pinyin จนชำนาญม...
 10. ...ภาษาอังกฤษ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งคำถามในภาษาอังกฤษว่าจะตอบคำถามในภาษาอังกฤษ (บวกและลบ) และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการถามและตอบคำถามโดยใช้ 'หรือ' ในภาษาอังกฤษ ...
 11. ...ภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน มี pinyin (พินอิน) และเสียงเทียบในภาษาไทยกำกับทุกประโยค คุณสามารถเรียนรู้การออกเสียง และการเขียนของแต่ละอักษรในประโยค อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 12. ...ภาษาอังกฤษดีมากและสอนอังกฤษฟรีด้วยครับขอบคุณแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยด้วยนะครับ -เรียนภาษาอังกฤษฟรี อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องเพราะเรียนจากแอพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยครับผม
 13. ภาษาลาว Laos Language AEC ภาษาอาเซียน เออีซี === คล้ายกัน === ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา
 14. ...ภาษาอังกฤษฟรีขอบคุณแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยมากคะ -ในแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยสอน ภาษา อังกฤษ ดีมากขอบคุณมากครับ -อยากเรียน ภาษา อังกฤษ ฟรี ต้องดาวน์โหลดเลยคะแอพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำห...
 15. ...ภาษาอังกฤษ ปอ3 ท่องจำคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษา 3 มีภาพการ์ตูนน่ารักประกอบและเสียงอ่านทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำ ฝึกอ่านออกเสียงและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้อย่างสนุกสนาน