Freapp results for ดาวน์โหลด บท สวด มนต์ - 8 results in our Apps Database
 1. ...บทสวดประจำวันเกิด -เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1 -ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน -ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14) . เวอร์ชั่น 1.1 -สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ -เพิ่มบท...
 2. บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัน มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน, บทสวดพระอภิธรรม, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง), คำแผ่เมตตา และส่วนกุศล และคำ...
 3. ...บทสวดมนต์พร้อมเสียง รวบรวม บทสวดมนต์ และคาถามงคลต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้มากมาย พร้อมด้วยคำแปลและเสียง ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยเก็บไว้ในระบบ "บทสวดมนต์ของฉัน" และสามา...
 4. ...บทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ฝึกฝนการสวดมนต์หรือใช้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ รายชื่อบทสวดมน...
 5. บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น การสวดมนต์ทำวัตร เป็นสิ่งที่ชาวพุทธยึดถือและปฎิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๒ ช่วงคือ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในแอพพลิเคชั่นนี้จะขอกล่าวถึงการส...
 6. สวดมนต์กันเถอะ เป็นแอพพลิเคชั่นสวดมนต์ Karaoke รูปแบบใหม่ ที่มาพร้อมทั้งตัวหนังสือและเสียง และ Karaoke ก็มีลูกเล่นให้ผู้ใช้งานเลือกได้ตามความเหมาะสม เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกเพศทุกวัย คำแนะนำ : ควรติดตั้...
 7. ...สวดมนต์ประจำวัน ที่รวบรวมบทสวดมนต์ที่ใช้เป็นประจำมากกว่า20บท และลำดับการสวดตามลำดับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ยังจำบทสวดไม่ค่อยได้ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 8. ...สวดแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ทำวัตรเช้า(ช่วงเช้า)และทำวัตรเย็น(ช่วงเย็น) ถือว่าเป็นกิจของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตรประจำวัน แอพพลิเคชั่นนี้จะกล่าวถึงการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเพ...
 1. VIP program az Activiától! Szakértőink tanácsai alapján személyre szabott életmód tervet állítunk össze neked az élet négy fontos területén: egészséges étkezés, fitnesz & wellness, szépség és lelki feltöltődés. Ha letöltöd az alkalmazást a telefonodra, a mindennapok rohanásában ...

 2. If you are looking for an adventurous tablet or phone background full of mystery and excitement-Zoo Live Wallpaper is ideal for you. Take delight in the spectacular sights, meet the world’s rarest, most beautiful, but also, most ...

 3. A simple graphing app that tracks the output of an Android device's accelerometers over time. The graph will track any twists, turns, and bumps the device "feels", and the graph data can be saved and opened in ...