Freapp results for คำ ทักทาย อาเซียน - 13 results in our Apps Database
 1. ...ทักทาย 2.อาหาร 3.นับเลข 4.เวลา 5.สกุลเงิน 6.ช๊อปปิ้ง 7.เดินทาง 8.ทั่วไป 9.บอกรัก 10.สี 11.สัตว์ 12.ผลไม้ 13.อาชีพ 14.วัน เดือน ประกอบด้วย 3 ส่วน - คำอ่านพร้อมคำแปร - ฝึกออกเสียง(บางประเทศ) - บทสนท...
 2. ...คำถามให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 60 วินาที • หากตอบคำถามถูกก็จะผ่านไปสู่ข้อต่อไป • คำถามแต่ละข้อจะถูกสุ่มตำแหน่งคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการจดจำตำแหน่งของคำตอบ • กรณีตอบคำถามผิด จะต้องเริ่มเล่นจ...
 3. คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นคำถามง่ายๆของประเทศสมาชิกอาเซียนครับ ซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดแล้ว แต่ความท้าทายอยู่ที่ "คุณจะทำคะแนนสูงสุดได้กี่คะแนน ซึ่งเอาไปประลองกันได้กับเพื่อนๆค...
 4. แอปพลิเคชั่น ทายธงชาติ 10 ประเทศในอาเซี่ยน เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และจดจำธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บรูไนดารุสซาลาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม กั...
 5. ...อาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ คือ ...
 6. ...อาเซียนที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ประเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิ้นส์ ไทย และ สิงคโปร์ สำหรับการสนทนาเบื้องต้น และเป็นแ...
 7. ...อาเซียน แอปเกมตอบคำถาม ประลองปัญญา-ท้ากึ๋น สไตร์ เกมเศรษฐี (ตอบคำถาม) สนุกไปพร้อมกับ การเตรียมตัวต้อนรับ "ประชาคมอาเซียน" เนื้อหาคำถามเจาะลึก กลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียม...
 8. ...อาเซียน AEC2015 เป็น Application ที่นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยประกอบด้วย ไทย  พ...
 9. ...อาเซียน 6 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 7 ความร่วมมือทางวัฒนธรรม 7.1 รางวัลซีไรต์ 7.2 สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน 7.3 อุทยานมรดก 8 รายนามเลขาธิการอาเซียน 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ค...
 10. ...คำทักทาย อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตอนเช้าไปให้คนที่คุณรัก หรือเพื่อนๆ ของคุณได้อย่างง่ายๆ เพียงเลือกรูปภาพพร้อมข้อความที่คุณต้องการในแต่ละวัน จากนั้นก็ส่งให้กับคนที่คุณรัก หรือเพื่อนของคุณ - บันทึกรูปภาพไว...
 11. ...อาเซียน เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา , สัญลักษณ์ , คำขวัญ , กฎบัตรอาเซียน , ข้อมูลเมืองหลวง , ข้อมูลประชากร , ข้อมูลศาสนา , ข้อมูลร...
 12. ...ทักทาย, ชุดแต่กายประจำชาติอาเซียน, สถาปัตยกรรมในอาเซียน, สถานที่ที่ควรรู้จักในอาเซียน, ศาสนาในอาเซียน, นาฏศิลป์ในอาเซียน, เครื่องดนตรีที่น่าสนใจในอาเซียน, หัตถกรรมจักรสานอาเซียน, หัตถกรรมผ้าทออาเซียน,...
 13. ...อาเซียน) และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการมาถึงของ เออีซี เราจำเป็นต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10ประเทศ ซึงแอพ แบบทดสอบ ความรู้อาเซียน ช่วยในการวัดความรู้ ของคุณว่ามี ความรู้เกี่ย...