Download for FREE


Freapp results for คำ ทักทาย อาเซียน - 13 results in our Apps Database
 1. ...อาเซียน เกมส์อาเซียน เป็นแอพพลิเคชั่นประเภทเกมส์ที่ทำออกมารองรับการมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อาเซียน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ โดยประกอบด้วยประเทศ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร...
 2. ...ทักทาย 2.อาหาร 3.นับเลข 4.เวลา 5.สกุลเงิน 6.ช๊อปปิ้ง 7.เดินทาง 8.ทั่วไป 9.บอกรัก 10.สี 11.สัตว์ 12.ผลไม้ 13.อาชีพ 14.วัน เดือน ประกอบด้วย 3 ส่วน - คำอ่านพร้อมคำแปร - ฝึกออกเสียง(บางประเทศ) - บทสนท...
 3. ...คำถามให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด 60 วินาที • หากตอบคำถามถูกก็จะผ่านไปสู่ข้อต่อไป • คำถามแต่ละข้อจะถูกสุ่มตำแหน่งคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการจดจำตำแหน่งของคำตอบ • กรณีตอบคำถามผิด จะต้องเริ่มเล่นจ...
 4. คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นคำถามง่ายๆของประเทศสมาชิกอาเซียนครับ ซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดแล้ว แต่ความท้าทายอยู่ที่ "คุณจะทำคะแนนสูงสุดได้กี่คะแนน ซึ่งเอาไปประลองกันได้กับเพื่อนๆค...
 5. ...อาเซียน แอปเกมตอบคำถาม ประลองปัญญา-ท้ากึ๋น สไตร์ เกมเศรษฐี (ตอบคำถาม) สนุกไปพร้อมกับ การเตรียมตัวต้อนรับ "ประชาคมอาเซียน" เนื้อหาคำถามเจาะลึก กลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียม...
 6. แอปพลิเคชั่น ทายธงชาติ 10 ประเทศในอาเซี่ยน เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และจดจำธงชาติทั้ง 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บรูไนดารุสซาลาม, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม กั...
 7. ...อาเซียน 6 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 7 ความร่วมมือทางวัฒนธรรม 7.1 รางวัลซีไรต์ 7.2 สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน 7.3 อุทยานมรดก 8 รายนามเลขาธิการอาเซียน 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ค...
 8. ...อาเซียน AEC2015 เป็น Application ที่นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยประกอบด้วย ไทย  พ...
 9. ...อาเซียน เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา , สัญลักษณ์ , คำขวัญ , กฎบัตรอาเซียน , ข้อมูลเมืองหลวง , ข้อมูลประชากร , ข้อมูลศาสนา , ข้อมูลร...
 10. ...อาเซียนนี้ได้บรรจุคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละประเทศเอาไว้ รวมถึงตัวอย่างการใช้คำศัพท์และที่สำคัญคือมีการเพิ่มเสียงพูดเข้าไปด้วยในตัวแอพฯ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของคำศัพท์ออกเป็นดังนี้ คือ ...
 11. ...อาเซียนที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ประเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิ้นส์ ไทย และ สิงคโปร์ สำหรับการสนทนาเบื้องต้น และเป็นแ...
 12. ...ทักทาย, ชุดแต่กายประจำชาติอาเซียน, สถาปัตยกรรมในอาเซียน, สถานที่ที่ควรรู้จักในอาเซียน, ศาสนาในอาเซียน, นาฏศิลป์ในอาเซียน, เครื่องดนตรีที่น่าสนใจในอาเซียน, หัตถกรรมจักรสานอาเซียน, หัตถกรรมผ้าทออาเซียน,...
 13. ...อาเซียน) และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการมาถึงของ เออีซี เราจำเป็นต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10ประเทศ ซึงแอพ แบบทดสอบ ความรู้อาเซียน ช่วยในการวัดความรู้ ของคุณว่ามี ความรู้เกี่ย...