Download for FREE


Freapp results for ข้อสอบ อาเซียน - 23 results in our Apps Database
 1. ...ข้อสอบ,ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่,ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์,ข้อสอบใบขับขี่ 2557 Driver License Practice All 11 Product - Browse the law by car. - Browse the Law on Road Traffic. - Category pavement mark...
 2. ...อาเซียน Asian Question The game is suitable for guests. To have knowledge about Thailand enters the AEC. By the looks of the game are as follows. • must answer questions correctly within the time l...
 3. ...อาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ ภาษาลาว แยกออกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกหัดพ...
 4. ...อาเซียน เป็นคำถามง่ายๆของประเทศสมาชิกอาเซียนครับ ซึ่งเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดแล้ว แต่ความท้าทายอยู่ที่ "คุณจะทำคะแนนสูงสุดได้กี่คะแนน ซึ่งเอาไปประลองกันได้กับเพื่อนๆครับ ในเวอร์ชั่นนี้ประกอบด้วย...
 5. ...ข้อสอบ,แนวข้อสอบ,ทำข้อสอบ,ติวเตอร์ --- by ร้านค้าไทย.com The application of the test. An application is made to feel that my children are studying well. Everyone has the time to sit the test withou...
 6. ...ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 2 (ธุรการ)จำนวน 50 ข้อ ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 3 (ธุรการ)จำนวน 52 ข้อ ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการชุด 1 จำนวน 98 ข้อ ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการชุด 2 จำนวน 95 ข้อ ข้...
 7. ...อาเซียน" เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียด...
 8. ...ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานแ...
 9. ...ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานแ...
 10. ...อาเซียนที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ประเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิ้นส์ ไทย และ สิงคโปร์ สำหรับการสนทนาเบื้องต้น และเป็นแ...
 11. ...อาเซียน AEC2015 เป็น Application ที่นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือ AEC ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยประกอบด้วย ไทย  พ...
 12. ...ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แต่ละวิชา จะมีข้อสอบให้ทำ 20 ข้อ (สุ่มมาแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้ง) กดเลือกคำตอบที่ถูก ในเวลาที่กำหนด คะแนนจะถูกบันทึก คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม พุทธศาสนา การงานแ...
 13. ...อาเซียน 6 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 7 ความร่วมมือทางวัฒนธรรม 7.1 รางวัลซีไรต์ 7.2 สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน 7.3 อุทยานมรดก 8 รายนามเลขาธิการอาเซียน 9 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ค...
 14. เหมาะสำหรับหน้าจอขนาด 800x480 ขึ้นไปครับ ดีเจจัดรายการวิทยุผู้ขยัน เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่กับจัดรายการวิทยุ เพื่อจะเก็บเงินสร้างฐานะ และสู่ขอสาวอันเป็นที่รักมาแต่งงาน เรื่องราวน่าจะไปได้ดี หากแต่ไก่พันธุ์...
 15. ...อาเซียน แอปเกมตอบคำถาม ประลองปัญญา-ท้ากึ๋น สไตร์ เกมเศรษฐี (ตอบคำถาม) สนุกไปพร้อมกับ การเตรียมตัวต้อนรับ "ประชาคมอาเซียน" เนื้อหาคำถามเจาะลึก กลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียม...