Freapp results for ข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป 4 - 22 results in our Apps Database
 1. ...ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือหัดพูดภาษาอาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ ภ...
 2. ...ข้อสอบใบขับขี่ เ็นแอฝึกทำข้อสอบทำใบขับขี่ มีตัวอย่างข้อสอบมากมาย พร้อมคำอธิบาย้ายต่างๆ และมีแบบทดสอบโดยการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ 50 ข้อ
 3. ...4 เครื่องรุง 2.5 เนื้อสัตว์/ผัก 2.6 อื่น 3) การนับเลข 4)เวลา 4.1 เวลาช่วงเช้า 4.2 เวลาช่วงบ่าย 4.3 เวลาช่วงค่ำ 5)วัน เดือน 6) ช้อิ้ง (ราคาเท่าไร ?, ลดราคาได้ไหม ? ฯลฯ) 6.1 ตัวอย่างการเรีย...
 4. ...4 (Level4) ภาษาอังกฤษ 4 แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เ็นโรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โรแกรมสามารถอ่านออกเสียง และมีภาพการ์ตูนระกอบ หน้าจอสวยงามเหมือนฟรีเกมส์สำหร...
 5. ...็นคำ 10. คำยาก 11. มานีมานะ ** โรแกรมใช้งานผ่าน Internet และควรเล่นผ่าน WIFI เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ไม่สะดุด ** คำค้น: ภาษาไทย, ภาษาไทย .1, ระถม, อ่านภาษาไทย, ฝึกอ่าน, ภาษาพาที, ใบโบกใบบัว, มาน...
 6. ...็นตัวกำกับเสียงของภาษาจีน เรียนภาษาจีนจำเ็นต้องเรียน Pinyin ก่อน เพื่อจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และในัจจุบัน ใช้ Pinyin ในการพิมพ์ภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ เ็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะฉะนั้น การเรียน...
 7. ...ภาษาในกลุ่มระเทศอาเซียนที่จะรวมกันเ็นระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ระเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิิ้นส์ ไทย และ สิงคโร์ สำหรับการสนทนาเ...
 8. ...ระโยคของภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตระจำวัน มี pinyin (พินอิน) และเสียงเทียบในภาษาไทยกำกับทุกระโยค คุณสามารถเรียนรู้การออกเสียง และการเขียนของแต่ละอักษรในระโยค อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 9. ...ภาษาอังกฤษ ในชุด ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยในชุดนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ a-z (English Alphabet) พร้อมภาษามือ (sign language) นับตัวเลข 1-10 และ คำศัพท์พื้นฐาน เ็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ใช้งานง่าย สามารถกด...
 10. ...้ายบังคับ - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ้ายเตือน - ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ้ายแนะนำ - ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด มารยาทและจิตสำนึก - ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างลอดภัย - ข้อสอบใบขับขี่จร...
 11. ...ภาษาอังกฤษ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ระโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งคำถามในภาษาอังกฤษว่าจะตอบคำถามในภาษาอังกฤษ (บวกและลบ) และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการถามและตอบคำถามโดยใช้ 'หรือ' ในภาษาอังกฤษ ...
 12. ...มา อุไมย ซึ่งจะเ็นเรื่องที่ออกสอบใน ข้อสอบ กพ. ภาค ก มากกว่า 10% โดยในแอนี้ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้ภายใต้เวลาจำกัด ( 30 วินาที ต่อ 1 ข้อ) เพื่อฝึกความรวดเร็วในการไสอบจริง โดยข้อสอบจะแบ่งออกเ็นเล...
 13. ...ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ - ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ้ายบังคับ - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ้ายเตือน ข้อสอบนี้น่าจะเ็นระโยช...
 14. ...ภาษาอังกฤษฟรีขอบคุณแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยมากคะ -ในแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยสอน ภาษา อังกฤษ ดีมากขอบคุณมากครับ -อยากเรียน ภาษา อังกฤษ ฟรี ต้องดาวน์โหลดเลยคะแอพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำห...
 15. ...ภาษาอังกฤษดีมากและสอนอังกฤษฟรีด้วยครับขอบคุณแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยด้วยนะครับ -เรียนภาษาอังกฤษฟรี อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องเพราะเรียนจากแอพลิเคชั่นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยครับผม