Freapp results for ข้อ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 - 17 results in our Apps Database
 1. ข้อความแทนใจ น่ารักๆ กวนๆ สำหรับส่งผ่าน SMS หรือ Social Network ส่งข้อความบอกรักได้แล้ววันนี้ :) I love mixing the message for transmission via SMS or Social Network I love today :).
 2. ทดสอบ ไอคิว เ็นการวัดค่า ไอคิว จากคำถามทั่วไ คิดวิเคราะห์ ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์คำถามนี้เ้นพื้นฐานง่ายๆ ไม่ยาก เล่นสนุกๆ กับการวัดไอคิว เท่านั้น เลือกคำตอบที่คิดว่าถูก...
 3. ...ข้อสอบใบขับขี่ เ็นแอฝึกทำข้อสอบทำใบขับขี่ มีตัวอย่างข้อสอบมากมาย พร้อมคำอธิบาย้ายต่างๆ และมีแบบทดสอบโดยการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ 50 ข้อ
 4. ข้อคิดดี ๆ คำคมเด็ด ๆ อ่านทุกวัน ความคิดคุณจะคมขึ้นทุกวัน ฟรี ๆ โหลดเลย ^__^
 5. ...ระกอบได้วยเนื้อหาทบทวนและแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ภาคเรียนระกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1) สิ่งต่างๆรอบตัวเรา ระกอบด้วยบทย่อย 4 บท คือ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต, พืชและสัตว์น่ารู้, สิ่ง...
 6. ...้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ็น้ายเตือน ้ายบังคับ เครื่องหมายบนทางพื้น - มีแบบทดสอบแบบสุ่ม 50 ข้อพร้อมเฉลย ให้ฝึกทดสอบ โดยระบบจะสุ่มคำถามมาให้ผู้ทดสอบ - มีข้อสอบหมวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ็น - ข้อสอบใบขับขี่จร...
 7. ...มา อุไมย ซึ่งจะเ็นเรื่องที่ออกสอบใน ข้อสอบ กพ. ภาค ก มากกว่า 10% โดยในแอนี้ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้ภายใต้เวลาจำกัด ( 30 วินาที ต่อ 1 ข้อ) เพื่อฝึกความรวดเร็วในการไสอบจริง โดยข้อสอบจะแบ่งออกเ็นเล...
 8. ...ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ - ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ้ายบังคับ - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ้ายเตือน ข้อสอบนี้น่าจะเ็นระโยช...
 9. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นระถมศึกษาีที่ 5 สามารถแสกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นระถมศึกษาีที่ 5 จัดทำข...
 10. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ 2 เล่ม 1 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ ...
 11. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ 2 เล่ม 2 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ ...
 12. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ 2 เล่ม 2 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีที่ ...
 13. ...ข้อสอบในการสอบใบขับขี่มากมาย ้ายสัญญาลักษณ์จราจร ้ายสัญญาลักษณ์เตือน ้ายสัญญาลักษณ์ระวัง และรวบรวมข้อสอบให้ทดสอบ็นแบบจำลองข้อสอบเสมือนจริงโดยระบบจะทำการสุ่มมาให้ 50 ข้อ แล้วสามารถตรวจสอบข้...
 14. ทดสอบศัพท์ อังกฤษ ระดับ มัธยม เหมาะกับ นักเรียนระดับมัธยม ต้นถึง มัธยมลายเพื่อ เตรียมตัวสอบเข้า Entrance
 15. ...กครองควรให้คำแนะนำหรือการพิจารณา โรดใช้วิจารณญาณในการสื่อสารและความเข้าใจก่อนใช้มัน***   วิธีใช้งาน เมื่อเิด Application เลือกรูที่เพื่อนๆต้องการ กดแชร์ และเลือกเพื่อนที่เราคุยด้วย ใน LINE หรือ...