How we use cookies: This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience and to deliver advertising messages and offers on the website that are relevant to you. To read more about the cookies we use and to change your settings see our cookies policy

Download for FREE


Freapp results for ก เอ๋ย ไก่ - 27 results in our Apps Database
 1. ไก่ เอ๋ย ไก่ Application รวมเพลง ไก่ สำหรับเด็ ไม่ว่าจะเป็นเด็ทาร เด็อนุบาล เด็ประถมได้รับชมรับฟังและอาจร้องตามได้ เช่น เพลงเด็ ขค เพลง ไก่ และ เพลง ABC Songs สำหรับลูรัไว้เรียนร...
 2. ... ไก่ จนถึง ฮ นฮู และให้เด็ฝึออเสียงตาม โดยเสียงภายในโปรแรมได้ออเสียงถูต้องตามหลัภาษาไทย ของระทรวงศึษาธิาร จึงมั่นใจได้ว่าลูๆของคุณ จะได้รับพื้นฐานที่ถูต้องตั้งแต่ยังเล็ -เอ๋ย -ไ...
 3. ...อ่านออเสียง .เอ๋ย .ไก่ รวมทั้งบทเพลง .เอ๋ย .ไก่ เพื่อให้เด็มีความสนุสนาน จดจำได้ง่ายขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มารวมไว้ใน App นี้ รวมเพลง .เอ๋ย .ไก่ เพลง ไก่ เด็ สำหรับเรียนรู้ภาษาไทย เบื้...
 4. ...ารที่จะเรียนอ่าน ่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย คุณต้องเรียนรู้ – ฮ และฝึท่องตั้งแต่ เอย ไก่ ง่ายๆสำหรับเด็เล็ จนไปถึงเด็ ป. 1 หรือ ชาวต่างชาติที่สนใจจะเรียนภาษาไทยต้องเริ่มต้นรู้จั...
 5. ... เอ๋ย .ไก่ Music midterm cock. .
 6. ....ไก่ -ฮ สระไทย เหมาะสำหรับเด็ หรือคนที่ต้องารหัดเขียน และอ่านออเสียงอัษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออเป็น 3 หมวดคือ หัดเขียนอัษรไทย ทดสอบอัษรไทย และหัดเขียนสระไทย 1.หัดเขียน ผู้ใช้สามารถลา...
 7. ...มส์เลี้ยงไก่มส์นี้เป็นเมส์เลี้ยงไก่ มาสนุสนานไปับาร เลี้ยงไก่ันเลยจ้า เมส์สนุๆ เพื่อนๆจะรับบทเป็นคนเลี้ยงไก่ โดยเราต้องให้อาหาร ตัน้ำให้ เพื่อนที่จะให้ไก่ไข่ ขุนไก่ให้อ้วนพร้อมที่จะเอาไปข...
 8. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai ** แนะนำ Full Version แบบไม่มีโฆษณา Download ได้ที่ htt...
 9. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพ...
 10. ... ไก่ สำหรับเด็จะช่วยให้เด็ฝึทัษะารฟัง ฝึร้องตามซึ่งจะช่วยให้เด็สามารถจดจำภาษาไทย ไก่ ถึง ฮ นฮู ได้อย่างแม่นยำ และยังสนุสนานในารเรียนอีด้วย พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว คือ ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช...
 11. ...เอ๋ย วนๆ แอพนี้ช่วยให้ความบันเทิงแ่เพื่อนๆ หรือไว้แ้เบื่อ็ได้ค่ะ สำหรับใครที่ต้องารเล่นตอบคำถาม แบบวนๆ ็สามารถเปิดแอพนี้ขึ้นมา อ่านคำถาม เปิดดูเฉลย เปลี่ยนคำถาม ซึ่งมีคำถามไม่ต่ำว่า 500 คำถาม...
 12. ...ัน อีทั้งยังช่วยเสริมพัฒนาาร ด้านารเรียนรู้ต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่นนี้ ประอบไปด้วยเพลง ดังนี้ * เพลงแม่ไก่ใจดี * เพลงช้าง * เพลงเด็ฉลาด * เพลง.ไก่ แบบดั้งเดิม * เพลงนับเลข และอื่น ๆ อีมา...
 13. ...ารเรียนารสอน สำหรับเด็ พัฒนาารเด็ ภาษาไทย ฝึอ่านออเสียงพยัญชนะ .ไก่ - ฮ.นฮุ (Thai Alphabet), สระไทย และารผันวรรณยุต์ไทย โดยมีภาพประอบพร้อม เสียงสำหรับฝึอ่านภาษาไทย ด้วยภาพและเสียงทำให้ง่...
 14. ไก่มส์ เป็นเมส์ที่จะฝึทัษะารอ่าน และฝึความจำของเด็ๆ โดยภายในแอปจะประอบด้วยภาพและเมส์ต่อ ไก่ - ฮ รวมทั้งหมด 44 ภาพ ขฮ และภาพสัตว์ ซึ่งวิธีารเล่นโดยเมื่อเริ่มเมส์จะมีให้เลือตัวอัษร แ...
 15. ... ทั้ง เด็เล็ อนุบาล หรือแม้ระทั่ง เด็โต ประถม สร้างความสนุสนานและจินตนาาร ให้น้องๆ ฝึร้องฝึเต้นด้วยเพลงที่คุณครูชอบเปิดในโรงเรียน รวมถึงเพลงที่ช่วยฝึวินัย ให้แง่คิด และเพลงภาษาอังฤษอีมามา...