How we use cookies: This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience and to deliver advertising messages and offers on the website that are relevant to you. To read more about the cookies we use and to change your settings see our cookies policyGet rewarded by freapp with fantastic prizes!

Discover how

Luyện thi giấy phép lái xe

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn đang chu...

Free

Store review

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô (Đặc biệt là hạng B2) có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
• Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.
Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi hoặc ít hơn tùy theo loại bằng lái xe.
• Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.
Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác nhất.
Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh.
Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.
Danh sách mức phạt tiền đối với xe ô tô và xe máy khi vi phạm giao thông.

CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG !
========================================================
Tags: luyen thi giay phep lai xe, cau hoi sat hach bang lai, bang lai xe oto, 450 cau hoi, giay phep lai xe, bang lai, thi lai xe, hoc lai xe, thilaixe, gplx, sat hach lai xe, luat giao thong, học luật giao thông, thi sát hạch lái xe, thi lái xe b2, hoc lai xe, trac nghiem luat giao thong, trac nghiem giay phep lai xe, thi trac nghiem lay bang lai xe b2, bien bao giao thong, bang lai b2, meo on thi b2, meo thi giay phep lai xe, meo gplx, meo thi bang lai, thi bang lai o to, thi bang lai oto, bang lai xe may, bang a1, a2, thi lai xe a1, 450 câu lý thuyết sát hạch, 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ 2013, phan mem 450 câu hỏi, 450 cau hoi ly thuyet lai xe b2.

The application includes the full 450 questions for tests, driving license road motor you are prepared to help the driver's license test machines and cars (especially class B2) can be part of exam review presentations quickly and efficiently.
The main functions of the application include:
How to implement a structured random test by the General Department of Vietnam Ministry of Transport road.
List of exam questions cover the entire contents of the entire question 450 or less, depending on the type of driver's license.
Results after the end of full employment.
• A list of 450 questions includes the most accurate answers.
List of tips to answer theoretical questions to help you see if you want to learn quick and fast memory.
List all signs appear in 450 exam questions to help you quickly reference signs in case of necessity.
List the fines for cars and motorcycles as traffic violations.

WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!
================================================== ======
Tags: driver's license exam preparation, test questions driving license, driving license oto, 450 questions, driving license, driving license, driving test, driving school, thilaixe, gplx, driving test, traffic law, traffic law school, driving examinations, b2 driving test, driving school, traffic laws toefl, toefl driving licenses, tests b2 driver's license, traffic signs , hybrid state b2, b2 musty on examination, driver's license exam tips, cat gplx, musty license test, automobile license test, oto license test, driver's license apparel, states a1, a2, a1 driving test , 450 theory test questions, 450 questions of road traffic law 2013 Software 450 questions, 450 questions b2 driving theory.

Store rating

4

out of

1506 reviews

Size

22.0 MB

Last update

Oct. 10, 2014

Read more