Luyện thi giấy phép lái xe

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn đang chu...

Free

Store review

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô (Đặc biệt là hạng B2) có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
• Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.
Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi hoặc ít hơn tùy theo loại bằng lái xe.
• Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.
Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác nhất.
Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh.
Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.
Danh sách mức phạt tiền đối với xe ô tô và xe máy khi vi phạm giao thông.

CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG !

Applications include the full 450 questions for tests, driving license road motor you are prepared to help the driver's license test machines and automobiles (especially Class B2) may be part of exam review presentations quickly and efficiently.
The main functions of the application include:
How to carry out a structured random test by the General Department of Vietnam Ministry of Transport road.
List of exam questions cover the whole entire contents of 450 questions or less, depending on the type of driving.
Show the results after the end of the entire task.
• A list of 450 questions includes the most accurate answer.
• A list of tips to answer theoretical questions to help you refer to if you want to learn faster and faster memory.
List all signs appear in 450 exam questions to help you quick reference signs in case of necessity.
List the fines for cars and motorcycles as traffic violations.

WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!

Store rating

4

out of

3444 reviews

Size

22.0 MB

Last update

Oct. 30, 2015

Read more