คู่มือสวดมนต์ ธรรมะคู่กาย

คู่มือสวดมนต์ ช่วยให้ผู้ที่ยังจำบนสวดมนต์ต่างๆ ไม่ได้ สามารถดูบทสวดพร้อมสวดมนต์ โดยสามารถอ่านตามไปช้า บทสวดมนต...

Free

Store review

คู่มือสวดมนต์ ช่วยให้ผู้ที่ยังจำบนสวดมนต์ต่างๆ ไม่ได้ สามารถดูบทสวดพร้อมสวดมนต์ โดยสามารถอ่านตามไปช้า บทสวดมนต์มีฟังชั่นการเลื่อนบทสวดอัตโนมัติให้สามารถอ่านตามได้ สามารถปรับความช้าเร็วในการเลื่อน สามารถหยุดชั่วคราวได้ และยังมีเสียงสวดมนต์สำหรับท่านที่ต้องการจะฟังบทสวดมนต์ หรือคาถาต่าง ตัวระบบจะทำการ

Your prayers. I also help those who are not able to see the prayer chants and prayers. You can read along slowly. Prayer has a function to automatically scroll to be read as a prayer. Can be slow to change. Be stopped temporarily. There was also a prayer for those who want to listen to a prayer or incantation it will.

Store rating

4

out of

536 reviews

Last update

Oct. 25, 2015

Read more