OTP Banka

Funkcie dostupné v aplikácii: • Zostatky na účtoch • SEPA Platby • Prevody medzi vlastnými účtami ...

Free

Store review

Funkcie dostupné v aplikácii:

Zostatky na účtoch
SEPA Platby
Prevody medzi vlastnými účtami
Platba pomocou IBAN a QR skenera
• Trvalé príkazy
• Inkasá
Opakovanie platby
Odpovedanie na platbu
• Úprava a zrušenie budúcej platby
• Preddefinovaní príjemcovia
• Zdieľanie a kopírovanie čísla účtu
• Prehľad účtov a kariet
• História pohybov
• Aktivácia a blokovanie karty
Nastavenie limitov na kartách
• Splátka kreditnej karty
• Prehľad úverov
Zriadenie cestovného poistenia
Plnenie podmienok aktívneho klienta
• Prepínanie medzi zmluvami
• Správy
• Vyhľadávanie bankomatov
• Kurzový lístok

Last update

Dec. 23, 2018

Read more