How we use cookies: This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience and to deliver advertising messages and offers on the website that are relevant to you. To read more about the cookies we use and to change your settings see our cookies policyGet rewarded by freapp with fantastic prizes!

Discover how

Khung Hình Tình Yêu

★★★★★KHUNG HÌNH TÌNH YÊU HD CHO ANDROID★★★★★ Với hơn 100 khung hình với độ phân giải cao với chủ đề tình yêu...

Free

Store review

★★★★★KHUNG HÌNH TÌNH YÊU HD CHO ANDROID★★★★★
Với hơn 100 khung hình với độ phân giải cao với chủ đề tình yêu. Sử dụng ứng dụng này sẽ đem lại cho các bạn và những người thân yêu một tấm hình hoàn hảo.

★★★★★NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA ỨNG DỤNG★★★★★
+ RẤT DỄ SỬ DỤNG: ngay khi vào ứng dụng sẽ có những hướng dẫn về chức năng của các nút trong ứng dụng, tạo cảm giác thoải mái ngay khi dùng lần đầu

+ CHỤP HÌNH HÀN QUỐC: có thể chọn một khung hình và trực tiếp chụp trên khung hình đó (có thể sử dụng camera trước hoặc sau). Có thể tùy chỉnh chế độ flash, thêm icon vui...
+ TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT 1: có thể chọn và xử lý trên nhiều tấm hình (Tối đa 7 tấm)
+ TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT 2 : có thể dùng những hiệu ứng tuyệt vời cho tấm ảnh như: làm mờ, chỉnh tone màu, focus, thêm text vào hình...
+ TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT 3 : thêm vào những icon vui như mặt cười, hình troll, râu, tóc, nón...

+CÁC BƯỚC THAO TÁC:
1) Chọn hình từ gallery hoặc dùng camera để chụp
2) Chọn khung hình mà bạn thích (nhấn vào nút chọn khung hình và một thanh chọn frame sẽ hiện lên)
3) Chỉnh sửa ảnh trực tiếp: dùng tay để zoom in/out, dùng 2 ngón để xoay ảnh
4) Có thể thêm vào hiệu ứng cho bức hình hoặc thêm vào các icon vui
5) Lưu lại hình với chất lượng cao
6) Chia sẻ hình với mọi người thông qua facebook, email..

Cám ơn đã sử dụng ứng dụng này

Tag: khung hình, frame, love, tình yêu

★ ★ ★ ★ ★ LOVE HD FRAME FOR ANDROID ★ ★ ★ ★ ★
With more than 100 frames with high resolution with love theme. Using this app will give you and your loved ones a perfect picture.

★ ★ ★ ★ ★ FEATURES OF THE APPLICATION ★ ★ ★ ★ ★
+ Very easy to use: as soon as the application will have instructions on the functions of the buttons in the application, create a sense of comfort when used for the first time

+ KOREA Photograph: can select a frame and capture directly on the frame (camera can be used before or after). Can customize flash modes, more fun ... icon
+ SPECIAL FEATURES 1: can be selected and processed on multiple images (maximum of 7 panels)
+ SPECIAL FEATURE 2: can be used to great effect to the image such as blur, adjust color tone, focus, add text to picture ...
+ SPECIAL FEATURES: 3: in addition to the fun as the smiley face icon, the troll, beard, hair, hats ...

+ Steps in:
   1) Select a picture from the gallery or use the camera to capture
   2) Choose your favorite frame (click on frame button and a menu will pop up frame)
   3) Edit images directly: hand to zoom in / out, use two fingers to rotate image
   4) It is possible to add effects to images or add fun icons
   5) Save the image with high quality
   6) Sharing pictures with people through facebook, email ..

Thanks for using this app

Tags: frame, frame, love, love

Store rating

3

out of

1342 reviews

Size

10.0 MB

Last update

Aug. 19, 2014

Read more