ภาษาจีน:ประโยคง่าย ๆ

app นี้ได้รวมเอาประโยคของภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน มี pinyin (พินอิน) และเสียงเทียบในภาษาไทยกำกับทุก...

Free

Store review

app นี้ได้รวมเอาประโยคของภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
มี pinyin (พินอิน) และเสียงเทียบในภาษาไทยกำกับทุกประโยค
คุณสามารถเรียนรู้การออกเสียง
และการเขียนของแต่ละอักษรในประโยค
อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

Store rating

4

out of

340 reviews

Size

20.0 MB

Last update

May 18, 2016

Read more